A Trèves

Stadtmuseum Simeonstift - Trier Tourismus und Marketing GmbH

Stadtmuseum Simeonstift - Trier Tourismus und Marketing GmbH

Stadtmuseum Simeonstift - Trier Tourismus und Marketing GmbH

Stadtmuseum Simeonstift Trier

Simeonstraße 60
54290 Trier

téléphone: +49 651 718-1459
fax: +49 651 718-1458
site web: http://www.museum-trier.de

Schatzkammer

Stadtbibliothek Weberbach / Stadtarchiv
Weberbach 25
D-54290 Trier

téléphone: +49 651 718 142 729
site web: http://www.stadtbibliothek-weberbach.de/Schatzkammer/

Museum am Dom

Bischof-Stein-Platz 1
D-54290 Trier

téléphone: +49 651 7105-255
fax: +49 651 7105-348

courriel: museum@bistum-trier.de
site web: https://www.bistum-trier.de/museum/

Museum Karl-Marx-Haus

Brückenstraße 10
D-54290 Trier

téléphone: +49 651 970 680
fax: +49 651 970 68 140

courriel: Karl-Marx-Haus@fes.de
site web: https://www.fes.de/museum-karl-marx-haus

Rheinisches Landesmuseum Trier

Weimarer Allee 1
54290 Trier

téléphone: +49 651 97 740
fax: +49 651 97 74 222

courriel: landesmuseum-trier@gdke.rlp.de
site web: http://www.landesmuseum-trier.de

Spielzeugmuseum

Dietrichstraße 51
D-54290 Trier

téléphone: +49 651 758 50
fax: +49 651 994 38 75

courriel: info@spielzeugmuseum-trier.de
site web: https://www.spielzeugmuseum-trier.de